מיפוי של קרנית עם קרטוקונוס קלאסי המאופיין בהתללה תחתונה (סטיפנינג תחתון)

מיפוי של קרנית עם קרטוקונוס קלאסי המאופיין בהתללה תחתונה ( סטיפנינג תחתון)

מיפוי של קרנית עם קרטוקונוס קלאסי המאופיין בהתללה תחתונה (סטיפנינג תחתון)
בחירת כוכבים לדרוג