Tangible™ Hydra-PEG

ציפוי פורץ דרך בתחום עדשות המגע המאפשר שיפור משמעותי בחייהם של משתמשי עדשות מגע ע"י:

הגדלת רטיבות פני עדשת המגע והקטנת הדבקות חלקיקים ולכלוך לעדשה.

הגדלת יכולת העדשה להישאר לחה ולא להתיבש.

הגדלת תחושת החלקלקות של העדשה וחוסר התחושה שלה.

מאפשר לעדשה להישאר נקיה לאורך כל שעות השימוש.

שאל את האופטומטריסט שלך על ציפוי Tangible™ Hydra-PEG 

להשיג בלעדית אצלנו !!!