sMap3D מיפוי מורחב להתאמת עדשות סקלרליות

Toric Sclera

מיפוי של פרופיל הסקלרה המדגים 3 דיופטר צילנדר .

אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.